Informacja

Oś czasu Magna CartaHistoryczna oś czasu: 1000-1999

1204 Czwarta krucjata atakuje, zdobywa Konstantynopol
1215 Magna Carta zapieczętowana przez króla Jana
1237 Mongołowie podbijają Rosję
1258 Ustanowienie brytyjskiej Izby Gmin
1271 Marco Polo jedzie do Chin
1272 Thomas Aquinass Summa Theologica opublikowana

1321 Dantes Boska Komedia opublikowana
1349 Czarna śmierć zabija jedną trzecią populacji angielskiej
1368 Dynastia Ming założona w Chinach
1387 Opublikowano Opowieści Chaucers Canterbury

1414 Publikacja Thomasa `Kempiss Naśladowanie Chrystusa
1434 Cosimo de Medici zostaje władcą Florencji
1441 Portugalscy nawigatorzy rozpoczynają handel niewolnikami
1453 Biblia Gutenberga wydrukowana za pomocą ruchomej czcionki Turcy podbijają Konstantynopol i kończą Cesarstwo Bizantyjskie
1487 Portugalczycy płyną do Ameryki Południowej
1492 Kolumb odkrywa Amerykę
1497 Vasco da Gama odkrywa morską drogę do Indii

1503 DaVincis Mona Lisa namalowany
1508 Michał Anioł zaczyna malować sufit Kaplicy Sykstyńskiej
1509 Henryk VIII zostaje królem Anglii
1513 Ponce de Leon odkrywa Florydę Balboa odkrywa Ocean Spokojny
1517 Marcin Luter ogłasza 95 tez w Wittenberdze Hiszpańscy konkwistadorzy lądują w Meksyku, rozpoczynają podbój Azteków i Ameryki Środkowej
1519 Magellan rozpoczyna okrążanie ziemi
1522 Luter kończy tłumaczenie Nowego Testamentu na język niemiecki
1525 Anabaptystyczni bracia szwajcarscy zorganizowani w Zurychu William Tyndales Biblia angielska drukowana w Niemczech
1531 Henryk VIII zostaje Najwyższą Głową Kościoła w Anglii
1532 Machiavellis Książę opublikowany
1536 Calvins Institutes of the Christian Religion opublikowane
1541 John Knox kieruje reformacją kalwińską w Szkocji
1542 Do Japonii przybywają portugalscy kupcy i misjonarze jezuiccy
1546 Mercator twierdzi, że Ziemia ma biegun magnetyczny
1558 Elżbieta I koronowana na królową Anglii
1563 Ogólny wybuch Czarnej Plagi w Europie
1564 Urodził się William Szekspir
1572 Masakra w dniu św. Bartłomieja w Paryżu – zginęło 2000 protestantów
1577 Sir Francis Drake rozpoczyna rejs dookoła świata
1582 Przyjęto kalendarz gregoriański
1588 Hiszpańska Armada zniszczona w Kanale La Manche
1596 Galileo wynajduje termometr

1602 Założenie Holenderskiej Kompanii Wschodnioindyjskiej
1605 Cervantess Don Kichot opublikowany
1607 Pierwsza stała osada angielska w Ameryce w Jamestown
1608 Galileo buduje teleskop astronomiczny
1611 Autoryzowana Biblia Króla Jakuba opublikowana
1616 Szekspir umiera
1619 Harvey odkrywa krążenie krwi
1620 Pielgrzymi płyną z Holandii do Nowej Anglii – zakładają Plymouth
1623 Pierwsze prawo patentowe uchwalone w Anglii
1626 Peter Minuit kupuje Manhattan Island od Indian za równowartość 24 USD
1630 Założenie kolonii purytanów w Massachusetts Bay
1636 Roger Williams zakłada wolną kolonię baptystów w Providence
1642 Rozpoczyna się angielska wojna domowa
1646 Zgromadzenie Westminsterskie przyjmuje Wyznanie Wiary
1648 Taj Mahal ukończony w Agrze w Indiach
1649 Karol ściąłem głowę
1653 Oliver Cromwell zostaje Lordem Protektorem Anglii
1663 John Newton rozwija twierdzenie dwumianowe
1665 Isaac Newton wynajduje rachunek różniczkowy
1675 Christopher Wren rozpoczyna odbudowę katedry św. Pawła w Londynie
1678 Opublikowano John Bunyans Pilgrims Progress
1685 Chińskie porty otwarte na handel zagraniczny
1688 Londyńscy underwriterzy rozpoczynają spotkania w Lloyds Coffee House
1689 Piotr Wielki zostaje carem Rosji jako pierwsze nowoczesne targi odbywające się w Leiden w Holandii
1695 Angielski rząd kończy cenzurę prasową


Oś czasu Magna Carta - Historia

Magna Carta – po łacinie „Wielka Karta” – to jeden z najsłynniejszych dokumentów w historii Zachodu. Wyznaczał on szczegółowe ograniczenia władzy króla Jana i ustalał, że pomimo swego królewskiego statusu, Jan jest zobowiązany do przestrzegania prawa.

Magna Carta jest często postrzegana jako podstawa wolności i sprawiedliwości, jaką znamy na Zachodzie. 39. klauzula karty jest nadal częścią prawa brytyjskiego. Stwierdza, że: „Żaden wolny człowiek nie może być schwytany, uwięziony, pozbawiony praw lub własności, wyjęty spod prawa lub wygnany, ani pozbawiony jego pozycji w jakikolwiek inny sposób, ani też nie będziemy działać przeciwko niemu z użyciem siły ani wysyłać innych do czyń tak, chyba że na podstawie zgodnego z prawem osądu równych mu lub na mocy prawa kraju”.

W rzeczywistości Magna Carta nigdy nie miała być trwałą deklaracją zasad prawnych, ale była praktycznym rozwiązaniem kryzysu politycznego. Przez całe swoje panowanie król Jan wykorzystywał swoich poddanych, zwłaszcza baronów. Arbitralnie nałożył surowe podatki i zagarnął mienie, wykorzystując fundusze na opłacenie kosztownych bitew. W końcu baronowie, coraz bardziej źli na jego czyny, zbuntowali się. Magna Carta zajmowała się głównie osobami znajdującymi się na szczycie skali społecznej i miała stosunkowo niewielki wpływ na większość ludzi w tamtym czasie, ale jej ponowne wykorzystanie w późniejszych wiekach oznaczało, że jej dziedzictwo przetrwało.

Znak półki: Bawełna Augustus II.106

Obraz

Wideo

Transkrypcja

Klauzule oznaczone (+) nadal obowiązują na mocy statutu z 1225 r., ale z kilkoma drobnymi poprawkami. Klauzule oznaczone (*) zostały pominięte we wszystkich późniejszych wznowieniach Karty. W samej karcie klauzule nie są numerowane, a tekst czytany jest w sposób ciągły. Tłumaczenie ma na celu przekazanie sensu, a nie dokładnego sformułowania oryginalnej łaciny.

JANA, z łaski Boga Króla Anglii, Lorda Irlandii, księcia Normandii i Akwitanii i hrabiego Anjou, do swoich arcybiskupów, biskupów, opatów, hrabiów, baronów, sędziów, leśników, szeryfów, stewardów, służących i do wszyscy jego urzędnicy i lojalni poddani, Powitanie.

Wiedzcie, że przed Bogiem dla zdrowia naszej duszy, naszych przodków i dziedziców, ku czci Boga, wywyższenia Kościoła świętego i lepszego porządku naszego królestwa, za radą naszych czcigodnych ojców Stefana, arcybiskupa z Canterbury, prymas całej Anglii i kardynał Świętego Kościoła Rzymskiego, Henryk arcybiskup Dublina, William biskup Londynu, Peter biskup Winchester, Jocelin biskup Bath i Glastonbury, Hugh biskup Lincoln, Walter biskup Worcester, William biskup z Coventry, Benedykt biskup Rochester, subdiakon Mistrz Pandulf i członek rodziny papieskiej, Brat Aymeric, mistrz rycerstwa Świątyni w Anglii, William Marshal hrabia Pembroke, William hrabia Salisbury, William hrabia Warren, William hrabia Arundel , Alan de Galloway konstabl Szkocji, Warin Fitz Gerald, Peter Fitz Herbert, Hubert de Burgh seneschal z Poitou, Hugh de Neville, Matthew Fitz Herbert, Thomas Basset, Alan Basset, Philip Daubeny, Robert de Ro ppeley, John Marshal, John Fitz Hugh i inni lojalni poddani:

+ (1) NAJPIERW TO, ŻE UDZIELIŚMY BOGU, a tym aktem tym potwierdziliśmy dla nas i naszych spadkobierców na wieczność, że Kościół angielski będzie wolny i jego prawa nie będą pomniejszone, a jego wolności nienaruszone. To, że chcielibyśmy, aby tak było przestrzegane, wynika z faktu, że z własnej woli, przed wybuchem obecnego sporu między nami a naszymi baronami, przyznaliśmy i potwierdziliśmy statutem wolność wyboru Kościoła – prawo uznawane za być dla niej najważniejszą koniecznością i znaczeniem - i spowodował, że potwierdził to papież Innocenty III. Tę wolność będziemy zachowywać sami i pragniemy być przestrzegani w dobrej wierze przez naszych spadkobierców na wieki.

WSZYSTKIM WOLNYM LUDZIOM NASZEGO KRÓLESTWA przyznaliśmy również nam i naszym spadkobiercom na zawsze wszystkie opisane poniżej wolności, aby mieć i zachować dla nich i ich spadkobierców, nas i naszych spadkobierców:

(2) Jeśli jakikolwiek hrabia, baron lub inna osoba, która posiada ziemie bezpośrednio w Koronie w celu służby wojskowej, umrze, a po jego śmierci jego spadkobierca będzie pełnoletni i winien „ulgę”, spadkobierca będzie miał swoje dziedziczenie za opłatą starożytnej skali „ulgi”. Oznacza to, że spadkobierca lub spadkobiercy hrabiego muszą zapłacić 100 funtów za całą baronię hrabiego, dziedzica lub spadkobierców rycerza 100s. co najwyżej za całą „opłatę” rycerza, a każdy, kto jest winien mniej, zapłaci mniej, zgodnie ze starożytnym użyciem „opłaty”

(3) Ale jeśli spadkobierca takiej osoby jest niepełnoletni i jest podopiecznym, kiedy osiągnie pełnoletność, otrzyma dziedzictwo bez „ulgi” lub grzywny.

(4) Opiekun ziemi nieletniego spadkobiercy pobiera z niej tylko rozsądne dochody, opłaty zwyczajowe i usługi feudalne. Czyni to bez zniszczenia lub uszkodzenia ludzi lub mienia. Jeśli powierzyliśmy opiekę nad ziemią szeryfowi lub jakiejkolwiek osobie odpowiedzialnej przed nami za dochody, a on popełni zniszczenie lub uszkodzenie, będziemy żądać od niego odszkodowania, a ziemia zostanie powierzona dwóm godnym i rozważnym ludziom tej samej „opłaty”, która będzie odpowiedzialna za dochody wobec nas lub wobec osoby, której je przydzieliliśmy. Jeśli daliśmy lub sprzedaliśmy komukolwiek opiekę nad taką ziemią, a on spowoduje zniszczenie lub uszkodzenie, utraci opiekę nad nią i zostanie ona przekazana dwóm godnym i rozważnym ludziom tej samej „opłaty”, którzy będą odpowiadaj w podobny sposób przed nami.

(5) Dopóki opiekun sprawuje opiekę nad taką ziemią, będzie utrzymywał domy, parki, przetwory rybne, stawy, młyny i wszystko inne, co do niego należy, z dochodów samej ziemi. Kiedy spadkobierca osiągnie pełnoletność, zwróci mu całą ziemię, zaopatrzoną w zespoły płużne i takie narzędzia gospodarskie, jakich wymaga pora roku i dochody z ziemi mogą rozsądnie udźwignąć.

(6) Spadkobiercy mogą zostać wydani w związku małżeńskim, ale nie osobie o niższej pozycji społecznej. Przed zawarciem małżeństwa należy o nim powiadomić bliski krewny spadkobiercy.

(7) Po śmierci męża wdowa może otrzymać część małżeńskią i dziedzictwo od razu i bez kłopotów. Nie zapłaci nic za swój posag, część małżeństwa ani za jakikolwiek spadek, który ona i jej mąż posiadali wspólnie w dniu jego śmierci. Może pozostać w domu męża przez czterdzieści dni po jego śmierci iw tym czasie zostanie jej przydzielony jej posag.

(8) Żadna wdowa nie może być zmuszona do zawarcia małżeństwa, dopóki chce pozostać bez męża. Ale musi dać gwarancję, że nie wyjdzie za mąż bez królewskiej zgody, jeśli posiada swoje ziemie Korony lub bez zgody jakiegokolwiek innego pana, którego może mieć.

(9) Ani my, ani nasi urzędnicy nie zajmiemy żadnej ziemi ani czynszu w celu spłaty długu, o ile dłużnik posiada ruchomości wystarczające do spłaty długu. Poręczenia dłużnika nie mogą być zajęte, dopóki sam dłużnik może spłacić swój dług. Jeżeli z braku środków dłużnik nie może spłacić swojego długu, odpowiadają za to jego poręczyciele. Jeśli sobie tego życzą, mogą posiadać grunty i dzierżawy dłużnika, dopóki nie otrzymają zadośćuczynienia za dług, który za niego zapłacili, chyba że dłużnik może wykazać, że uregulował swoje zobowiązania wobec nich.

* (10) Jeśli ktoś, kto pożyczył pieniądze od Żydów, umrze przed spłaceniem długu, jego spadkobierca nie będzie płacił odsetek od długu tak długo, jak jest niepełnoletni, niezależnie od tego, kto posiada swoje ziemie. Jeśli taki dług wpadnie w ręce Korony, nie zabierze mu nic poza kwotą główną określoną w kaucji.

* (11) Jeżeli mężczyzna umrze z powodu pieniędzy Żydom, jego żona może mieć posag i nie spłacać od niego długu. Jeśli pozostawia niepełnoletnie dzieci, ich potrzeby mogą być również zaspokojone w skali odpowiedniej do wielkości posiadanych przez niego gruntów. Dług ma zostać spłacony z pozostałości, zachowując przysługę swoim panom feudalnym. Podobnie należy postępować z długami wobec osób innych niż Żydzi.

* (12) Żadna 'pomoc' lub 'pomoc' nie może być pobierana w naszym królestwie bez jego ogólnej zgody, chyba że jest to okup za naszą osobę, aby uczynić naszego najstarszego syna rycerzem i (raz) poślubić naszą najstarszą córkę . Do tych celów można pobierać jedynie rozsądną „pomoc”. Podobnie mają być traktowane „pomoce” z miasta Londyn.

+ (13) Miasto Londyn będzie korzystało ze wszystkich swoich starożytnych swobód i wolnych obyczajów, zarówno na lądzie, jak i na wodzie. Chcemy również i zapewnimy, aby wszystkie inne miasta, gminy, miasteczka i porty korzystały ze wszystkich swobód i wolnych obyczajów.

* (14) Aby uzyskać ogólną zgodę królestwa na ocenę "pomocy" - z wyjątkiem trzech przypadków wymienionych powyżej - lub "scuttingu", poprosimy arcybiskupów, biskupów, opatów, earlów i większych baronów do indywidualnego wezwania listownie. Tym, którzy posiadają ziemie bezpośrednio u nas, spowodujemy wystosowanie ogólnego wezwania, za pośrednictwem szeryfów i innych urzędników, do zebrania się w ustalonym dniu (z co najmniej czterdziestodniowym wypowiedzeniem) i w ustalonym miejscu. We wszystkich wezwaniach zostanie podana przyczyna wezwania. Po wydaniu wezwania sprawa wyznaczona na dany dzień przebiega zgodnie z uchwałą obecnych, nawet jeśli nie wszyscy wezwani się stawili.

* (15) W przyszłości nie pozwolimy nikomu pobierać 'pomocy' od swoich wolnych ludzi, z wyjątkiem okupu za jego osobę, uczynienia z najstarszego syna rycerza i (raz) poślubienia jego najstarszej córki. Do tych celów można pobierać jedynie rozsądną „pomoc”.

(16) Żaden człowiek nie może być zmuszany do wykonywania większej służby za „opłatę” rycerską lub innego wolnego posiadania ziemi, niż jest to należne.

(17) Zwykłe procesy sądowe nie toczą się wokół dworu królewskiego, ale odbywają się w ustalonym miejscu.

(18) Sprawy powieść, mort d'ancestor, oraz Darrein prezentacja podejmowane są wyłącznie we właściwym sądzie okręgowym. My sami, lub pod naszą nieobecność za granicą, nasz główny sędzia, wyślemy po dwóch sędziów do każdego hrabstwa cztery razy w roku, a sędziowie ci, wraz z czterema rycerzami hrabstwa wybranymi przez sam hrabstwo, odbędą obrady w sądzie hrabstwa, w dniu w dniu i miejscu, w którym odbywa się sąd.

(19) Jeżeli w dniu sądu okręgowego nie można objąć przysięgi, wielu rycerzy i wolnych posiadaczy pozostanie później w tyle spośród tych, którzy uczestniczyli w sądzie, co wystarczy do wymierzenia sprawiedliwości, biorąc pod uwagę wielkość sprawa do zrobienia.

(20) Za błahe wykroczenie, wolny człowiek będzie ukarany grzywną tylko proporcjonalnie do stopnia jego wykroczenia i odpowiednio za poważne wykroczenie, ale nie tak surowo, aby pozbawić go środków do życia. W ten sam sposób kupiec będzie oszczędzony jego towarów, a wieśniak z narzędzi jego gospodarki, jeśli ucierpią na łasce dworu królewskiego. Żadna z tych grzywien nie zostanie nałożona, z wyjątkiem wyroku na podstawie przysięgi szanowanych mężczyzn z sąsiedztwa.

(21) Earlowie i baronowie będą karani grzywnami tylko według równych sobie i proporcjonalnie do wagi ich przestępstwa.

(22) Grzywna nałożona na majątek świecki kapłana święceń będzie wymierzana według tych samych zasad, bez względu na wartość jego beneficjum kościelnego.

(23) Żadne miasto ani osoba nie może być zmuszana do budowania mostów nad rzekami, z wyjątkiem tych, którzy mają do tego dawny obowiązek.

(24) Żaden szeryf, konstabl, koronerzy ani inni urzędnicy królewscy nie mogą prowadzić procesów sądowych, które powinny być prowadzone przez królewskich sędziów.

* (25) Każdy hrabstwo, sto, wapentake i jazda pozostanie na swoim starożytnym czynszu, bez wzrostu, z wyjątkiem dworów królewskich.

(26) Jeżeli po śmierci człowieka, który pobiera „opłatę” od Korony, szeryf lub urzędnik królewski przedstawi królewskie listy patentowe na wezwanie na dług należny Koronie, ich zajęcie i wymienienie rzeczy ruchome znalezione w „opłacie” za zmarłego do wartości długu, oszacowanej przez godnych ludzi. Nic nie zostanie usunięte, dopóki cały dług nie zostanie spłacony, kiedy reszta zostanie przekazana wykonawcom, aby wykonali wolę zmarłego. Jeżeli Korona nie ma żadnego długu, wszystkie ruchomości będą uważane za własność zmarłego, z wyjątkiem uzasadnionych udziałów jego żony i dzieci.

* (27) Jeśli wolny człowiek umrze bez testamentu, jego ruchomości mają być rozdzielone przez jego najbliższych i przyjaciół pod nadzorem Kościoła. Należy zachować prawa jego dłużników.

(28) Żaden konstabl lub inny urzędnik królewski nie może odbierać zboża ani innych rzeczy ruchomych od żadnego mężczyzny bez natychmiastowej zapłaty, chyba że sprzedawca dobrowolnie zaproponuje odroczenie tego.

(29) Żaden konstabl nie może zmusić rycerza do zapłacenia pieniędzy za gwardię zamkową, jeśli rycerz jest skłonny osobiście zająć się strażą, lub pod rozsądnym pretekstem, aby zapewnić innemu sprawnemu człowiekowi, który mógłby to zrobić. Rycerz przyjęty lub wysłany do służby wojskowej jest zwolniony ze straży zamkowej na czas tej służby.

(30) Żaden szeryf, urzędnik królewski lub inna osoba nie może brać koni lub wozów do transportu od żadnego wolnego człowieka bez jego zgody.

(31) Ani my, ani żaden królewski urzędnik nie zabierzemy drewna do naszego zamku, ani w jakimkolwiek innym celu, bez zgody właściciela.

(32) Nie będziemy trzymać w ręku ziem osób skazanych za przestępstwa dłużej niż rok i dzień, po czym zostaną one zwrócone panom danych „opłat”.

(33) Wszystkie jazy dla ryb zostaną usunięte z Tamizy, Medway i całej Anglii, z wyjątkiem wybrzeża morskiego.

(34) Pismo zwane >precipe nie będzie w przyszłości wydawane nikomu w związku z jakimkolwiek posiadaniem ziemi, jeżeli wolny człowiek mógłby w ten sposób zostać pozbawiony prawa do sądzenia w sądzie jego własnego pana.

(35) W całym królestwie będą obowiązywały standardowe miary wina, piwa i zboża (dzielnica londyńska). Powinna być również standardowa szerokość barwionego sukna, rdzawy i haberject, czyli dwa łokcie w obrębie krajki. Podobnie należy ujednolicić wagi.

(36) W przyszłości nic nie będzie zapłacone ani przyjęte za wydanie nakazu dochodzenia życia lub części ciała. Otrzyma się go za darmo, a nie odmówi.

(37) Jeśli człowiek posiada ziemię Korony przez „farmę za opłatą”, „socage” lub „mieszkanie”, a także posiada ziemię innej osoby na służbę rycerską, nie będziemy mieli opieki nad jego spadkobiercą ani nad ziemia należąca do „opłaty” drugiej osoby na mocy „farmy opłat”, „socage” lub „burgage”, chyba że „farma opłat” jest winna usługi rycerza. Nie będziemy mieć opieki nad spadkobiercą człowieka ani ziemią, którą posiada on od kogoś innego, z powodu jakiejkolwiek małej własności, którą może posiadać od Korony za usługi noży, strzał lub tym podobnych.

(38) W przyszłości żaden urzędnik nie postawi człowieka przed sądem na podstawie jego własnego, niepopartego twierdzeniem, bez przedstawienia wiarygodnych świadków jego prawdziwości.

+ (39) Żaden wolny człowiek nie może być schwytany, uwięziony, pozbawiony praw lub własności, wyjęty spod prawa lub wygnany, ani w żaden inny sposób pozbawiany jego pozycji, ani też nie będziemy działać przeciwko niemu z użyciem siły ani posyłać innych, aby to czynili. tak, z wyjątkiem zgodnego z prawem osądu równych mu lub prawa kraju.

+ (40) Nikomu nie sprzedamy, nikomu nie zaprzeczamy ani nie opóźniamy słuszności lub sprawiedliwości.

(41) Wszyscy kupcy mogą wjeżdżać lub opuszczać Anglię bez szwanku i bez strachu oraz mogą przebywać lub podróżować w jej obrębie, drogą lądową lub wodną, ​​w celach handlowych, bez wszelkich nielegalnych wyłudzeń, zgodnie ze starożytnymi i legalnymi obyczajami. Nie dotyczy to jednak kupców z kraju, który jest z nami w stanie wojny w czasie wojny. Każdy taki kupiec znaleziony w naszym kraju w momencie wybuchu wojny zostanie zatrzymany bez szkody dla ich osób lub mienia, dopóki my lub nasz główny sędzia nie odkryjemy, jak traktuje się naszych kupców w kraju będącym w stanie wojny z nami. Jeśli nasi kupcy są bezpieczni, oni też będą bezpieczni.

(42) W przyszłości każdy człowiek będzie mógł bez szwanku i bez strachu odejść i powrócić do naszego królestwa drogą lądową lub wodną, ​​zachowując lojalność wobec nas, z wyjątkiem czasu wojny, na krótki okres, dla wspólnego korzyści królestwa. Ludzie, którzy zostali uwięzieni lub wyjęci spod prawa zgodnie z prawem danego kraju, ludzie z kraju, który jest w stanie wojny z nami, oraz kupcy – z którymi należy postępować w sposób opisany powyżej – są zwolnieni z tego przepisu.

(43) Jeśli człowiek posiada w naszych rękach ziemie o jakimkolwiek „oszustwie”, takim jak „honor” Wallingford, Nottingham, Boulogne, Lancaster lub innych „oszustwach”, które są baroniami, po jego śmierci jego spadkobierca da nam tylko „ulga” i przysługa, które oddałby baronowi, gdyby baron znajdował się w jego rękach. Będziemy trzymać „oszustwo” w taki sam sposób, w jaki trzymał go baron.

(44) Osoby mieszkające poza lasem nie muszą w przyszłości stawiać się przed królewskimi sędziami puszczy na wezwania ogólne, chyba że są faktycznie zamieszani w proces lub są poręczycielami za kogoś, kto został zatrzymany za wykroczenie leśne.

* (45) Na sędziów, konstabli, szeryfów lub innych urzędników mianujemy tylko ludzi, którzy znają prawo danego królestwa i chcą go dobrze przestrzegać.

(46) Wszyscy baronowie, którzy założyli opactwa i mają na dowód tego statuty królów angielskich lub starożytne posady, mogą mieć nad nimi opiekę, gdy nie ma opata, jak im się należy.

(47) Wszystkie lasy, które powstały za naszych rządów, zostaną natychmiast wylesione. Podobnie należy potraktować brzegi rzek, które zostały zamknięte za naszego panowania.

* (48) Wszelkie złe zwyczaje związane z lasami i labiryntami, leśnikami, strażnikami, szeryfami i ich sługami lub brzegami rzek i ich strażnikami, mają być natychmiast zbadane w każdym hrabstwie przez dwunastu zaprzysiężonych rycerzy hrabstwa i w ciągu czterdziestu dni ich dochodzenia złe zwyczaje mają zostać całkowicie i nieodwołalnie zniesione. Ale my, lub nasz główny sędzia, jeśli nie jesteśmy w Anglii, powinniśmy zostać poinformowani jako pierwsi.

* (49) Natychmiast zwrócimy wszystkich zakładników i przywileje dostarczone nam przez Anglików jako zabezpieczenie pokoju lub lojalnej służby.

* (50) Całkowicie usuniemy z ich urzędów krewnych Gerarda de Athée iw przyszłości nie będą oni piastować urzędów w Anglii. Osoby, o których mowa, to Engelard de Cigogné, Peter, Guy i Andrew de Chanceaux, Guy de Cigogné, Geoffrey de Martigny i jego bracia, Philip Marc i jego bracia, ze swoim siostrzeńcem Geoffreyem i wszystkimi ich zwolennikami.

* (51) Jak tylko pokój zostanie przywrócony, usuniemy z królestwa wszystkich obcych rycerzy, łuczników, ich sługi i najemników, którzy przybyli do niego, na jego szkodę, z końmi i bronią.

* (52) Każdemu człowiekowi, którego pozbawiliśmy lub wywłaszczyliśmy ziemi, zamków, wolności lub praw, bez zgodnego z prawem osądu równych mu, natychmiast je przywrócimy. W sprawach spornych sprawę rozstrzygnie wyrok dwudziestu pięciu baronów, o których mowa poniżej w klauzuli o zabezpieczeniu pokoju. Jednakże w przypadkach, w których nasz ojciec, król Henryk lub nasz brat, król Ryszard, pozbawił lub wywłaszczył czegoś bez zgodnego z prawem osądu jego równych, a to pozostaje w naszych rękach lub jest przetrzymywane przez innych w ramach naszej gwarancji, będziemy mieli wytchnienia przez okres powszechnie przyznawany krzyżowcom, chyba że wszczęto proces sądowy lub przeprowadzono śledztwo na nasz rozkaz, zanim przyjęliśmy krzyż jako krzyżowiec. Po powrocie z Krucjaty lub jeśli ją porzucimy, natychmiast wymierzymy pełną sprawiedliwość.

* (53) Podobną wytchnienie będziemy mieli w wymierzaniu sprawiedliwości w związku z lasami, które mają być wylesione lub lasami, które mają pozostać lasami, gdy te zostały po raz pierwszy zalesione przez naszego ojca Henryka lub naszego brata Ryszarda z opieką nad ziemią za cudzą opłatą ', gdy mieliśmy dotychczas to z tytułu 'opłaty' pobieranej od nas za służbę rycerską przez osobę trzecią i opactw ufundowanych w cudzej 'opłacie', w której władca 'opłaty' rości sobie prawo . Po powrocie z Krucjaty lub jeśli ją porzucimy, od razu oddamy pełną sprawiedliwość skargom w tych sprawach.

(54) Nikt nie może być aresztowany ani więziony na wniosek kobiety z powodu śmierci innej osoby oprócz jej męża.

* (55) Wszystkie grzywny, które zostały nam nałożone niesłusznie i wbrew prawu kraju, oraz wszystkie grzywny, które nałożyliśmy niesprawiedliwie, zostaną w całości umorzone lub sprawa zostanie rozstrzygnięta większościowym wyrokiem dwudziestu pięciu baronów, o których mowa poniżej w klauzuli o zabezpieczeniu pokoju wraz ze Stefanem, arcybiskupem Canterbury, jeśli może być obecny, i innymi, których zechce przyprowadzić. Jeśli arcybiskup nie może być obecny, postępowanie będzie kontynuowane bez niego, pod warunkiem, że jeśli którykolwiek z dwudziestu pięciu baronów sam był zamieszany w podobny proces, jego wyrok zostanie uchylony, a ktoś inny wybrany i zaprzysiężony na jego miejsce, jako namiastka jednej okazji, przez resztę dwudziestu pięciu.

(56) Jeśli pozbawiliśmy lub wywłaszczyliśmy Walijczyków ziem, swobód lub czegokolwiek innego w Anglii lub Walii, bez zgodnego z prawem osądu ich równych sobie, mają one natychmiast zostać im zwrócone. Spór w tej kwestii rozstrzygnie w Marszu wyrokiem równych. Prawo angielskie ma zastosowanie do posiadłości ziemskich w Anglii, prawo walijskie do tych w Walii, a prawo Marchii do tych w Marchii. Walijczycy będą traktować nas i naszych w ten sam sposób.

* (57) W przypadkach, gdy Walijczyk został pozbawiony lub wywłaszczony czegokolwiek, bez zgodnego z prawem osądu swoich równych, przez naszego ojca, króla Henryka lub naszego brata, króla Ryszarda, i pozostaje to w naszych rękach lub jest trzymane przez innych na mocy naszej gwarancji, będziemy mieli wytchnienie przez okres powszechnie przyznawany krzyżowcom, chyba że proces sądowy został rozpoczęty lub śledztwo zostało przeprowadzone na nasz rozkaz, zanim przyjęliśmy krzyż jako krzyżowiec. Ale po powrocie z krucjaty lub jeśli ją porzucimy, od razu oddamy pełną sprawiedliwość zgodnie z prawami Walii i wspomnianych regionów.

* (58) Natychmiast zwrócimy syna Llywelyna, wszystkich walijskich zakładników, i przywileje dostarczone nam jako zabezpieczenie pokoju.

* (59) Jeśli chodzi o powrót sióstr i zakładników Aleksandra, króla Szkocji, jego wolności i prawa, będziemy go traktować tak samo, jak innych naszych baronów Anglii, chyba że z statutów wynika, że ​​my od swojego ojca Wilhelma, byłego króla Szkocji, orzekał, że powinien być traktowany inaczej. Sprawa ta zostanie rozstrzygnięta wyrokiem równych mu w naszym sądzie.

(60) Wszystkie te zwyczaje i wolności, które nam przyznaliśmy, będą przestrzegane w naszym królestwie, jeśli chodzi o nasze stosunki z naszymi poddanymi. Niech wszyscy ludzie naszego królestwa, czy to duchowni, czy świeccy, zachowują je podobnie w stosunkach z własnymi ludźmi.

* (61) Odkąd daliśmy WSZYSTKIE TE RZECZY Bogu, dla lepszego porządku naszego królestwa i dla złagodzenia niezgody, jaka powstała między nami a naszymi baronami, i ponieważ pragniemy, aby cieszyły się one w całości, z trwałą siłę na wieki dajemy i udzielamy baronom następujące zabezpieczenie:

Baronowie wybiorą dwudziestu pięciu z ich grona, aby zachowywać i starać się ze wszystkich sił przestrzegać pokoju i wolności przyznanych im i potwierdzonych tym statutem.

Jeśli my, nasz główny sędzia, nasi urzędnicy lub którykolwiek z naszych sług obrażamy w jakikolwiek sposób kogokolwiek, lub naruszamy którykolwiek z postanowień pokoju lub tego zabezpieczenia, a przestępstwo jest znane czterem spośród wspomnianych dwudziestu pięciu baronów, przyjdą do nas – lub pod naszą nieobecność w królestwie do najwyższego sędziego – aby to ogłosić i zażądać natychmiastowego zadośćuczynienia. Jeśli my, lub podczas naszej nieobecności za granicą główny sędzia, nie dokonamy zadośćuczynienia w ciągu czterdziestu dni, licząc od dnia, w którym przestępstwo zostało zgłoszone nam lub jemu, czterej baronowie przekażą sprawę pozostałym dwudziestu pięciu baronowie, którzy mogą zawładnąć nami i napaść na nas w każdy możliwy sposób, przy wsparciu całej społeczności ziemi, zagarniając nasze zamki, ziemie, posiadłości lub cokolwiek innego, z wyjątkiem naszej własnej osoby oraz osoby królowej i naszych dzieci , dopóki nie zapewnią sobie takiego zadośćuczynienia, jakie ustalili. Po zdobyciu zadośćuczynienia mogą powrócić do normalnego posłuszeństwa wobec nas.

Każdy człowiek, który tego pragnie, może złożyć przysięgę, że będzie posłuszny rozkazom dwudziestu pięciu baronów dla osiągnięcia tych celów i przyłączyć się do nich w ataku na nas z największą mocą. Dajemy publiczne i bezpłatne pozwolenie na złożenie tej przysięgi każdemu, kto tego pragnie, i nigdy nie zabronimy komukolwiek jej złożenia. Rzeczywiście, zmusimy każdego z naszych poddanych, którzy nie chcą go przyjąć, do złożenia przysięgi na nasz rozkaz.

Jeżeli jeden z dwudziestu pięciu baronów umrze, opuści kraj lub w jakikolwiek inny sposób nie będzie mógł wykonywać swoich obowiązków, pozostali wybiorą na jego miejsce innego barona, według własnego uznania, który zostanie należycie zaprzysiężony. był.

W przypadku rozbieżności między dwudziestoma pięcioma baronami w jakiejkolwiek sprawie przekazanej im do decyzji, werdykt większości obecnej większości będzie miał taką samą ważność jak jednomyślny werdykt całego dwudziestu pięciu, niezależnie od tego, czy wszyscy byli obecni, czy niektórzy z nich. wezwani nie chcieli lub nie mogli się stawić.

Dwudziestu pięciu baronów przysięgnie wiernie przestrzegać wszystkich powyższych artykułów i sprawi, że inni będą im posłuszni najlepiej, jak potrafią.

Nie będziemy dążyć do uzyskania od nikogo, ani własnymi, ani wysiłkami osób trzecich, niczego, dzięki czemu jakakolwiek część tych koncesji lub swobód może zostać cofnięta lub zmniejszona. Jeżeli taka rzecz zostanie nabyta, będzie ona nieważna i nigdy nie będziemy z niej korzystać ani my, ani za pośrednictwem osób trzecich.

* (62) Odpuściliśmy i przebaczyliśmy w pełni wszystkim ludziom wszelkie złą wolę, krzywdę lub urazy, które powstały między nami a naszymi poddanymi, zarówno duchownymi, jak i świeckimi, od początku sporu. Zresztą całkowicie umorzyliśmy, a także ze swojej strony przebaczyliśmy wszystkim duchownym i świeckim wszelkie wykroczenia popełnione w wyniku wspomnianego sporu między Wielkanocą szesnastego roku naszego panowania (tj. 1215 r.) a przywróceniem pokoju.

Ponadto doprowadziliśmy do sporządzenia listów patentowych dla baronów, świadczących o tym zabezpieczeniu i wspomnianych powyżej koncesjach, nad pieczęciami arcybiskupa Stefana z Canterbury, arcybiskupa Henryka z Dublina, innych biskupów wymienionych powyżej i mistrza Pandulfa. .

* (63) JEST ZGODNIE Z NASZYM ŻYCZENIEM I NAKAZANIEM, aby Kościół angielski był wolny, a ludzie w naszym królestwie mieli i zachowywali wszystkie te wolności, prawa i ustępstwa, dobrze i pokojowo w ich pełni i całości dla nich i ich spadkobierców, nas i naszych spadkobierców, we wszystkim i we wszystkich miejscach na wieki.

Zarówno my, jak i baronowie przysięgliśmy, że wszystko to będzie przestrzegane w dobrej wierze i bez podstępu. Bądź świadkiem wyżej wymienionych osób i wielu innych.


3100-2850 p.n.e.

Menes, pierwszy faraon egipskiej dynastii, ustanawia kodeksy postępowania dla egipskiej cywilizacji.

1792-1750 p.n.e.

Babiloński król Hammurabi wydaje pierwszy spisany kodeks prawny, Kodeks Hammurabiego, oparty na objawieniu Szamasza, boga sprawiedliwości.

XVIII-XV wiek p.n.e.

Pojawia się Pięć Ksiąg Mojżesza, tworząc fundament wiary żydowskiej, Torę. Tora zawiera tematy obejmujące wspólną troskę o dobro i prawa innych. Co więcej, Dziesięć Przykazań ustanawia kodeks postępowania wobec innych.

800-500 p.n.e.

Upaniszady opisują wierzenia wedyjskie dotyczące relacji między duszą indywidualną, ostateczną prawdą i karmą, a także przekonanie, że czyny indywidualne mają trwałe konsekwencje moralne.

VI wiek p.n.e.

Cyrus Wielki, król Medów i Persów, wydaje „Kartę Wolności Ludzkości”. Jest uważana za pierwszą kartę praw człowieka.

551-479 p.n.e.

K'ung Fu Tzu (wymawia się Konfucjusz w języku angielskim) ustanawia dominującą filozofię moralną i polityczną w Chinach, konfucjanizm. Najwyższa cnota konfucjańska „Jen” jest opisywana przez Konfucjusza jako zasada „kochania wszystkich ludzi”.

509-44 p.n.e.

Rome flourishes under a Republic. Roman values under the Republic emphasize selfless service to the community, individual honor, the necessity of the law, and shared power and decision making. The Roman Republic develops a representative government along with a judicial system. Both the Roman form of government and the Roman form of law become the basis for many later European legal codes still in use today. The Republic ends in 44 BCE when, after civil war, Julius Caesar is named Emperor for life.

479-431 BCE

A Golden Age takes place in Athens, under the leadership of Pericles. Athens experiments with Democracy in which there is widespread and direct participation by male citizens in the making of laws in the assembly on the basis of majority rule.

469-391 BCE

Chinese philosopher Mo-Zi expands on Confucian principles and advances the philosophy of "universal love" as a guiding principle of life. Because no benefit comes from destruction, Mo-Zi discourages large states from attacking smaller states.

451-449 BCE

The Twelve Tables, the Roman Republic's earliest attempt at a code of law, are created in order to prevent patrician public officials, who adjudicated most legal matters, from adjudicating the law based on their own preferences. The Twelve Tables become such a symbol of Roman justice that children are required to memorize them for the next four hundred years.

300 BCE

The Four Vedas, the primary texts of Hinduism, are recorded. These had been codified around 600 BCE, although the teachings pre-date that era. They establish a spiritual precedent found in later religions.

262-232 BCE

King Asoka of India issues his Edicts, emphasizing goodness, kindness and generosity.

45-44 BCE

Cicero writes his philosophical works on humanitas, which emphasize goodwill towards humanity.

27 BCE-476 CE

The Roman Empire develops natural law and the rights of citizens.

30 CE


11th Century Greek image of Jesus

Jesus of Nazareth, the central figure of the Christian faith, preaches virtues of "love thy neighbor as thyself" and for those without sin to "cast the first stone."

1st Century CE

The Tripitaka, the sacred texts of Buddhism, is transferred from oral to written tradition, establishing Buddhist community codes of conduct to maintain a harmonious spiritual community.

6th Century CE

The teachings of Muhammad are outlined in the Qur'an, which emphasizes racial and religous tolerance, charity and equality.

1096-1204 CE

Pope Urban II launches the First Crusade to wrest the Holy Land from the Seljuk Turks. Subsequent crusades follow. The Crusades represent the first incident of European Imperialism.

1215 CE


Magna Carta (not the original),
issued in 1225 by Henry III
of England, preserved in the
UK's National Archives

After England suffers a defeat at the Battle of Bouvines, English Barons rebel against King John and force him to sign the Magna Carta. The charter established that all free men had certain rights that even the king could not violate.


Magna Carta Timeline - History

he Magna Carta was a document or charter signed in June 1215 by King John and the Barons at Runnymede on an island in the river Thames. The charter reinstated old feudal contracts first drawn up in the times of William the Conqueror between the king and his people. The Barons wanted to limit the king's power. Stephen Langton, the Archbishop of Canterbury, was at the centre of a dispute between King John and the Pope Innocent III. After the death of the previous archbishop, the Pope wanted Langton for the position but King John did not. Langton joined the Barons who opposed the King and it was through Langton's work that the new charter was drawn up.
John's Great Charter (the Magna Carta)

A large number of barons, led by Stephen Langton the archbishop of Canterbury, meet King John on an island in the Thames at Runnymede. They forced the king to sign the 'Great Charter' or Magna Carta that would limit the power of the monarchy. The barons insisted that the old feudal contract should be reinstated and that the king should abide by the laws that the rest of the population did. The feudal contract allowed the barons to run their own lands, renting it from the king but paying rent by supplying knights rather than money. This feudal system had been set up by William the Conqueror.

The Magna Carta is annulled

Pope Innocent III annulled the Magna Carta freeing King John from its limitations. The Pope annulled the charter on the grounds that the King only signed it because he was forced to and that the document was illegal. The Pope was prepared to support John against the rebel barons because he wanted him to take a key role in a new crusade.


A Brief History Of How Human Rights Changed The World

We made this really beautiful timeline about the history of human rights.

It starts at Magna Carta, 800 years ago, and takes you through the key events in the history of human rights. We had a lot of fun making it, deciding what was in and what was out. Obviously, there wasn’t room for everything, but we’re happy to take comments on how to improve it.

There are some subtle features in there, like the lines and dotted lines which represent the influence and the development of different articles of the European Convention on Human Rights. And can you spot the man bun?

The timeline is here. It’s lovely. Go now. But if you want more…

Below is a list of sources if you are interested in going further than the bitesize information on the timeline.


The Story of the Magna Carta

The Magna Carta resulted from the peace made between King John of England and about sixty of his rebelling barons. After preliminary negotiations with Archbishop of Canterbury Stephen Langton as go-between, John and his party met the barons on 15 June at Runnymede meadow next to the Thames River. After several days of discussions, the document language was finally agreed upon, and on 19 June the barons elected 25 of their number as “Sureties” to hold title to certain of the king’s properties, including the Tower of London, in order to guarantee his compliance with the laws and liberties expounded in the Magna Carta.

Thus began the long legal process of putting limits on kingly, and by extension, governmental authority, and of granting explicit rights to the ruled. From the time it was issued, the Magna Carta became a symbol of freedom to the barons and the people, and kings in succeeding centuries were expected to affirm it.

This compact, originally between the king and his discontented barons, has been invested by time and later interpretation with power far beyond its original intent and far beyond any other single document in English law. The Magna Carta led directly to the English and United States Constitutions. More precisely,it gave protection to the rights of the nobles and common citizenry alike to be free of arbitrary actions against their persons or property by their sovereign. It has come to be recognized as the cornerstone of liberty and justice in the western world.

It is the well-spring of modern concepts of free speech, free association, the right to petition government for redress of grievances, the right to due process according the law of the land, to public and impartial trial at the hands of one’s peers, the right to travel freely in time of peace,and perhaps most important of all, recognition that even the sovereign is subject to the law of the land.


The Execution of King Charles I

The Cromwell House is the family home of Oliver Cromwell, in Ely, Cambridgeshire, England. It has been refurbished to show how it may have looked during Cromwell’s lifetime.

Parliament found King Charles I guilty and sentenced him to death. The body, with the head crudely stitched back on, was buried at St. George’s Chapel , Windsor Castle, adjacent to the bodies of King Henry VIII and his most beloved wife, Jane Seymour.

This chapel is one of the highlights of Windsor. Besides being the burial site of several monarchs and the wedding site of others, such as Edward VII, it is a fine example of late Gothic architecture, from just before the Reformation.

The Banqueting House , site of Charles’s execution, is also worth a visit. Built by order of Charles’s father, King James I, it is the handiwork of Inigo Jones , one of the great luminaries of 17th century English architecture.

After Cromwell’s death, it was clear that no one else enjoyed the confidence of both the army and Parliament, as he had done. His son Richard ruled as lord protector for less than a year. Then, for the sake of political stability, Parliament decided to invite the old king’s son to return from exile in France. He did so, being crowned King Charles II in 1660.


Zawartość

The division into real and personal is coincident to a great extent with that into immovable and movable, generally used by systems of law founded on the Roman (see Personal Property.) That it is not entirely coincident is due to the influence of the Roman law itself. [3] The Greeks and the Romans of the republic were essentially nations of citizens the Teutons were essentially a nation of land-folk the Roman empire bridged the gulf between the two. [4]

It is probable that the English land law was produced by the action of the policy adopted in the lower empire, finally developed into feudalism, upon the previously existing course of Teutonic custom. The distinguishing features of the Teutonic system were enjoyment in common and the absence of private ownership, except to a limited extent. The principal features of the old English land law before the Conquest, from which the modern law has developed, were:

  1. liberty of alienation, either by will or inter vivos, of such land as could be alienated, chiefly, if not entirely, bocland, subject always to the limits fixed by the boc
  2. publicity of transfer by enrolment in the shire-book or church-book
  3. equal partition of the estate of a deceased among the sons, and failing sons among the daughters
  4. cultivation to a great extent by persons in various degrees of serfdom, owing money or labour rents
  5. variety of custom, tending to become uniform, through the application of the same principles in the local courts
  6. subjection of land to the Trinoda necessitas, a burden imposed for the purpose of defence of the realm.

The rudiments of the conceptions of tenure and of the Crown as Lord Paramount were found in the old English system, and leenland was an anticipation of the limited interests which afterwards became of such importance. [5]

Such terms as "fee" or "homage" derive from feudal times. Rights of common and distress are based upon still older institutions, forming the very basis of primitive law. The conception of tenure is the fundamental ground of distinction between real and personal estate, the former only being strictly entitled to the name of estate. [4]

The formal start of an English law of real property came after the Norman Invasion of 1066, when a common law was built throughout England. The new King, William the Conqueror, started standardising England's feudal rules, and compiled a reference for all land and its value in the Domesday Book of 1086. This was used to determine taxes, and the feudal dues that were to be paid. Feudalism meant that all land was held by the Monarch. Estates in land were granted to lords, who in turn parcelled out property to tenants. Tenants and lords had obligations of work, military service, and payment of taxation to those up the chain, and ultimately to the Crown. Most of the peasantry were bonded to their masters. Serfs, cottars or slaves, who may have composed as much as 88 per cent of the population in 1086, [2] were bound by law to work on the land. They could not leave without permission of their Lords. But also, even those who were classed as free men were factually limited in their freedom, by the limited chances to acquire property. The Commons Act 1236 allowed the Lord of a Manor to enclose any manorial land that had previously been common, and the Statute of Westminster 1285 formalised the system of entail so that land would only pass to the heirs of a landlord. The Statute Quia Emptores Terrarum 1290 allowed alienation of land only by substitution of the title holder, halting creation of further sub-tenants. The civil liberties of the Magna Carta of 1215, and its reissue in 1297, were only meant for barons and lords, while the vast majority of people were poor, subjugated and dispossessed.

Breakdown of serfdom Edit

Feudalism had not always been a part of English society, rather than being positively imposed by the monarchs prior to the Norman Invasion. [6] However, from 1348 everything changed as the Black Death swept through Europe, killing a third of the population. People like the poet Geoffrey Chaucer had seen subservience as part of a natural social order, ordained by God. [7] But if landowners had themselves survived the plague, the peasants' labour on the land had become very scarce. Ironically, the surviving peasants were in a greater position of economic power, in claims or bargaining for wages. Feudalism began to break down. [8] First, serfs could undergo "commutation", where the lord simply agreed to accept money rents from tenants instead of labour services. This did not mean freedom itself, but abandoning forced labour and payments in kind to landlords meant the open evidence of servility was concealed. In disputes, royal courts were increasingly biased toward declaring a peasant was free. Second, through an act of manumission lords could voluntarily grant freedom and this was increasingly done, after the plague, if the serf or a relative made a payment of money. Third, the common law stated that if a serf lived on free soil, as in a chartered town or Royal demesne land, for a year and a day, they would become free. [9] The nobility and the King reacted to the rising bargaining power of the peasantry by fixing wages, [10] and violently suppressing any uprisings, like the Peasants' Revolt in 1381. [11] Yet this combination of factors, slowly but surely, meant that by 1485 just one per cent of the population were left in bondage. [12] Formal subservience was increasingly seen as a social scar. In 1523 Justice Anthony Fitzherbert wrote that the remainder of bondmen was "the greatest inconvenience that now is suffred by the lawe." [13]

Feudal tenures Edit

By the time of the Norman Conquest, elements of feudalism existed in England from the rule of the Anglo-Saxon and Danish kings to the degree that it was easy to introduce it in full. What the Norman Conquest did was not to change all at once allodial into feudal tenure, but to complete the association of territorial with personal dependence in a state of society already prepared for it. [ wymagany cytat ] Nulle terre sans seigneur was one of the fundamental axioms of feudalism. There might be any number of infeudations and subinfeudations to mesne lords, but the chain of seigniory was complete, depending in the last resort upon the king as lord paramount. Land was not owned by free owners owing only necessary militia duties to the state, but was held of the king by knight-service. The folkland became the king's land the soldier was a landowner instead of the landowner being a soldier. Free owners tended to become tenants of the lord, the township to be lost in the manor. [14] The common land became in law the waste of the manor, its enjoyment resting upon a presumed grant by the lord. On the other hand, the whole of England did not become manorial the conflict between the township and the manor resulted in a compromise, the result of which affects land tenure in England to this day. But it was a compromise much to the advantage of the privileged class, for in England more than in any other country the land law is the law of the nobility and not of the people. One reason of this is that, as England was never so completely feudalized as were some of the European continental states, the burden of feudalism was not so severely felt, and has led to less agitation for reform. [4]

The land forfeited to the Conqueror was re-granted by him to be held by knight-service due to the king, not to the mesne lord as in European continental feudalism. In 1086 at the council of Salisbury all the landholders swore fealty to the crown. In the full vigour of feudalism the inhabitants of England were either free or not free. The free inhabitants held their lands either by free tenure or by a tenure which was originally that of a non-free inhabitant, but attached to land in the possession of a free man. Free tenure was either military tenure, called also tenure in chivalry, or socage (including burgage and petit serjeanty), or frankalmoin, by which ecclesiastical corporations generally held their land. The non-free inhabitants were called in the Domesday Book servi, cotarii, lub bordarii, and later nativi lub villani, the last name being applied to both free men and serfs. All these were in a more or less dependent condition. The free tenures all exist at the present day, though, as will appear later, the military tenures have shrunk into the unimportant and exceptional tenure of grand serjeanty. The non-free tenures were to a certain extent represented by copyhold in later centuries until final abolition in 1925. [4]

The most important difference between the military and socage tenures was the mode of descent. Whether or not a feudal benefice was originally hereditary, it had certainly become so at the time of the Conquest, and it descended to the eldest son. This applied at once in England to land held by knight-service as far as regarded the capital fief. The descent of socage lands or lands other than the capital fief for some time followed the old pre-Conquest rule of descent. Thus, in the so-called "Laws of Henry I", the lands other than the capital fief and some socage lands were divided among all the sons equally. But by the time of Henry de Bracton the course of descent of lands held by knight-service had so far prevailed that if there was no evidence either way descent to the eldest son was presumed. Relics of the old custom still remain in the case of gavelkind. The military tenant was subject to the feudal incidents, from which the tenant in socage was exempt. These additional fees and obligations were often oppressive. Alienation of lands by will, except in a few favoured districts, became impossible alienation inter vivos was restrained in one direction in the interests of the heir, in another in the interests of the lord. At the time of Glanvill a tenant had a greater power of alienation over land which he had purchased than over land which he had inherited. But by the time of Bracton the heir had ceased to have any interest in either kind of land. The lords were more successful. It was enacted by Magna Carta that a free man should not give or sell so much of his land as to leave an amount insufficient to perform his services to his lord. In spite of this provision, the rights of the lords were continually diminished by subinfeudation until the passing of the Statute of Quia Emptores. Alienation by a tenant-in-chief of the crown without licence was a ground of forfeiture until 1327, [15] when a fine was substituted. [4]

The influence of local custom upon the land law must have become weakened after the circuits of the judges of the King's Court were established by Henry II. Jurisdiction over litigation touching the freehold was taken away from the lord's courts in 1392. [16]

The common law as far as it dealt with real estate had in the main assumed its present aspect by the reign of Henry III. The changes which have been made since that date have been chiefly due to the action of equity and legislation, the latter sometimes interpreted by the courts in a manner very different from the intention of parliament. The most important influence of equity has been exercised in mortgage and trusts in the doctrine of specific performance of contracts concerning real estate, and in relief from forfeiture for breach of covenant. [4]

Medieval conveyancing Edit

The reign of Edward I is notable for three leading statutes, all passed in the interests of the superior lords. The 1279 the Statute of Mortmain [17] was the first of a long series directed against the acquisition of land by religious and charitable corporations. In 1285 the statute De Donis Conditionalibus [18] forbade the alienation of estates granted to a man and the heirs of his body, which before the statute usually became on the birth of an heir at once alienable, and so the lord lost his escheat. The statute Quia Emptores [19] preserved those rights of the lords which were up to that time subject to be defeated by subinfeudation, by enacting that in any alienation of lands the alienee should hold them of the same lord of the fee as the alienor. Since 1290 it has been impossible to create an estate in fee-simple to be held of a mesne lord, or to reserve a rent upon a grant of an estate in fee (unless in the form of a rent-charge), or to create a new manor. The statute, however, does not bind the crown. The practical effect of the statute was to make the transfer of land thenceforward more of a commercial and less of a feudal transaction. The writ of elegit was introduced by the Statute of Westminster II in 1285 as a creditor's remedy over real estate. It has, however, been considerably modified by subsequent legislation. [4]

From 1290 to the reign of Henry VIII, there is no statute of the first importance dealing with real estate. The reign of Henry VIII, like that of Edward I, is signalized by three acts, the effects of which continue to this day. The one which has had the most lasting influence in law is the Statute of Uses, intended to provide against secrecy of sales of land. As a necessary sequel, the Statute of Enrolments required all bargains and sales of land be duly enrolled. Bargain and sale was a form of equitable transfer which had for some purposes superseded the common law feoffment. It applied only to estates of inheritance and not to terms of years. The unforeseen effect of the act of 1535, Enrolment of Bargains of Lands, etc. [20] was to establish as the ordinary form of conveyance until 1841 the conveyance by lease and release. Uses having become legal estate by the Statute of Uses, and therefore no longer devisable, the Statute of Wills [21] (explained by the Wills Act of 1542) [22] was passed to remedy this inconvenience. At least as late as 1911, it remained law as to wills made before 1838. [4]

After feudalism had broken down, and the number of serfs had dwindled, the law saw more and more people as being formally free from a landlord. However people's de facto freedom was still constrained because they had no property themselves.

Enclosures Edit

More landlords were enclosing pastures that had been open for commoners to use, and destroying people's houses, especially for sheep farming. The crown, and Lord Chancellors like Sir Thomas More, had opposed this to some extent, with a series of Anti-Enclosure Acts from 1489. These required that any houses destroyed be rebuilt, but if not half the additional profits would go to the Crown. The Crown itself claimed an inherent right to any valuable metals found on land in 1568, [23] and people who had less than four acres of land were prohibited from building homes by the Erection of Cottages Act 1588. The final, formal end of feudal land tenure in England came only after the English Civil War. When the monarchy was restored Parliament ensured with the Tenures Abolition Act 1660 that landlords' obligations of service and military provision were replaced by monetary payments and an annual payment financed by taxation.

Changes in equity Edit

Over the same period, behind the momentous shifts in land's social significance, legal developments in the law of property revolved around the split between the courts of common law and equity. [24] The courts of common law (the Court of Common Pleas and the Court of the King's Bench) took a strict approach to the rules of title to land, and how many people could have legal interests in land. However, the King had the power to hear petitions and overturn cases of common law. He delegated the hearing of petitions to his Lord Chancellor, whose office grew into a court. During the crusades, landowners who went to fight would transfer title to a person they trusted so that feudal services could be performed and received. But some who survived had returned only to find that the people they entrusted were refusing to transfer title back. They sought justice with the Lord Chancellor, and his Court of Chancery determined that the true "use" or "benefit" of the land did not belong to the person on the title (or the feoffee who held seisin). Unlike the common law judges, the Chancellor held the cestui que use, the owner in equity, could be a different person, if this is what good conscience dictated. [25] This recognition of a split in English law, between legal and equitable owner, between someone who controlled title and another for whose benefit the land would be used, was the beginning of trust law. It was similarly useful among Franciscan friars, who would transfer title of land to others as they were precluded from holding property by their vows of poverty. [26] Uses or trusts were also employed to avoid the payment of feudal dues. If a person died, the law stated a landlord was entitled to money before the land passed to heir, and the whole property under the doctrine of escheat if there were no heirs. Transferring title to a group of people for common use could ensure this never happened, because if one person died he could be replaced, and it was unlikely for all to die at the same time. King Henry VIII saw that this deprived the Crown of revenue, and so in the Statute of Uses 1535 he attempted to prohibit them, stipulating all land belonged in fact to the cestui que use. However, when Henry VIII was gone, the Court of Chancery held that it had no application where land was leased. Moreover, the primacy of equity over the common law was reasserted, supported by King James I in 1615, in the Earl of Oxford’s case. [27] The institution of the use continued, as new sources of revenue from the mercantile exploits in the New World decreased the Crown's reliance on feudal dues. By the early 1700s, the use had formalised into a trust: [28] where land was settled to be held by a trustee, for the benefit of another, the Courts of Chancery recognised the beneficiary as the true owner in equity.

In the reign of Elizabeth the Fraudulent Conveyances Act 1571 [29] and 1584 [30] avoided fraudulent conveyances as against all parties and voluntary conveyances as against subsequent purchasers for valuable consideration. Early in the reign of Charles II the Tenures Abolition Act 1660 turned most feudal tenures into tenure by free and common socage and abolished the feudal incidents. The Statute of Frauds contained provisions that certain leases and assignments, and that all agreements and trusts relating to land, should be in writing. The land registries of Middlesex and Yorkshire date from the reign of Anne. Devises (gifts by will) of land for charitable purposes were forbidden by the Charitable Uses Act of 1735. [31] In the next reign the first general Inclosure Act, the Inclosure (Consolidation) Act 1801, was passed. [32] In the reign of William IV fines and recoveries were abolished and simpler modes of conveyance substituted, [33] and the laws of inheritance and dower were amended. [4] [34]

Industrial revolution Edit

Over the 18th century, the law of real property mostly came to a standstill in legislation, but principles continued to develop in the courts of equity, notably under Lord Nottingham (from 1673 to 1682), Lord King (1725–1733), Lord Hardwicke (1737–1756), Lord Henley (1757–1766), and Lord Eldon (1801-1827). [35] As national and global trade expanded, the power of a new monied class of business men was growing, and the economic and political importance of land was diminishing with it. The moral philosopher and father of economics, Adam Smith, reflected these changes as he argued in The Wealth of Nations that landowners' position allowed them to extract rents from others in return for very little. [36]

In the 19th century, a growing liberal movement for reform produced three major results.

Conveyancing and registration Edit

First, there was increasing pressure to dismantle the privileges of the landed aristocracy. This included the view that all land should be put on a register, so as to ease its ability to be marketed. The Land Transfer Act 1875 introduced a voluntary system, but it was not taken up. After the 1906 general election the new Chancellor of the Exchequer, David Lloyd George, in his People's Budget of 1909 introduced a tax on land to force it onto the market. [37] This provoked a constitutional crisis, as the hereditary House of Lords vetoed it, forcing fresh elections. But the Liberal government was returned and it abolished the Lords right of veto in the Parliament Act 1911. By then, land registration reforms were a minor political issue and only really opposed by solicitors who earned sizeable conveyancing fees. [38] Eventually, the Land Registration Act 1925 required any dealing with property triggered compulsory registration. [39]

In the reign of Victoria there was a vast mass of legislation dealing with real estate in almost every conceivable aspect. At the immediate beginning of the reign stands the Wills Act 1837. The transfer of real estate was simplified by the Real Property Act of 1845 [40] [41] and by the Conveyancing Acts of 1881 [42] and 1882. [43] Additional powers of dealing with settled estates were given by the Settled Estates Act 1856, later by the Settled Estates Act 1877, and the Settled Land Act 1882. [41] Succession duty was levied for the first time on freeholds in 1853. The strictness of the Mortmain Act was relaxed in favour of gifts and sales to public institutions of various kinds, such as schools, parks and museums. The period of limitation was shortened for most purposes from twenty to twelve years by the Real Property Limitation Act 1874. Several acts were passed dealing with the enfranchisement and commutation of copyholds and the preservation of commons and open spaces. The Naturalization Act 1870 enabled aliens to hold and transfer land in England. The Felony Act 1870, abolished forfeiture of real estate on conviction for felony. The Agricultural Holdings Acts 1883 and 1900, and other acts, gave the tenant of a tenancy within the acts a general right to compensation for improvements, substituted a year's notice to quit for the six months' notice previously necessary, enlarged the tenant's right to fixtures, and limited the amount of distress. By the Intestate Estates Act 1884 the law of escheat was extended to incorporeal hereditaments and equitable estates. Among other subjects which have been dealt with by legislation in the 19th century may be mentioned land transfer, registration, mortgage, partition, excambion, fixtures, taking of land in execution, declaration of title and apportionment. [4]

The Law of Property Act 1925 was meant to reduce the number of legal estates to two, and to make easier the transfer of interests in land.

Court reform Edit

Second, the Court of Chancery, though it may have mitigated the petty strictnesses of the common law of property, was seen as cumbersome and arcane. It was subjected to ridicule in books like Charles Dickens' Bleak House and his fictional case of Jarndyce and Jarndyce, an inheritance question or dispute that nobody understood, dragged on for generations and ended in costs having devoured the property held in chancery (chiefly for safekeeping). [44] Largely this was because there were only two judges administering equitable principles, so from 1873 to 1875, the common law and equity courts were merged into one hierarchy. Under the Supreme Court of Judicature Act 1875, equitable principles would prevail in case of conflict. [45]

Political reform Edit

Third, in most counties and boroughs, the ability to vote for Members of Parliament had been tied to possession of property in land. From the Great Reform Act 1832, to the Reform Act 1867, and the Representation of the People Act 1918, the connection between property and the vote was gradually reduced and then abolished. Together with the Parliament Act 1911, a more democratic constitution had emerged, though it was only in 1928 that the voting age for men and women became equal and only in 1948 that the double votes and extra constituencies for students of the Universities of Oxford, Cambridge and London were removed. [46] By the end of the First World War, the power of the old landed aristocracy had largely been broken.

Over the twentieth century, and following on from the 1925 reforms, land law became increasingly social in character. First, from the Housing Act 1919 and the post war government's policy of building "homes fit for heroes" more and more houses were built, and maintained, by local governments. In private accommodation, new rights were enacted for tenants against their landlords, with some security of tenure and rent regulation, a break on unfettered "freedom of contract". The Housing Act 1980 enabled enfranchisement by introducing a "right to buy" one's council home accompanied by a settled policy of cutting government funding of social housing which was growing as concrete tower blocks and other forms of cheap construction became heavily criticised by socialists and capitalists alike. Rights for short term lessees (tenants) and constraints on rent were reduced accompanied by putting tenancies in a standard six-month authorised form of tenancy, procedure for eviction, and providing a settled definition of "fit for habitation" under the Landlord and Tenant Act 1985 and the Protection from Eviction Act 1977.

Second, property was increasingly used as a source of finance for business, and similarly became source of profit for banks, mortgage lenders and real estate investment trusts. This fact drove changes in the market for mortgage regulation, while the growing financial interest in land tended to conflict with family life. As the UK came closer to gender equality, women as much as men contributed to the purchase of homes, as well as contributing to raising families and children. In 1970, in Pettitt v Pettitt, Lord Diplock remarked that "the wider employment of married women in industry, commerce and the professions and the emergence of a property-owning, particularly a real-property-mortgaged-to-a-building-society-owning, democracy" had compelled courts to acknowledge contributions to the home and family life as potentially generating proprietary interests. [47] However, if banks sought to repossess homes from people who had defaulted on mortgage repayments, the courts were faced with a choice of whether to prefer those economic interests over social values. The membership of the United Kingdom in the European Convention on Human Rights meant that article 8, on the right to a private and family life, could change the freedom of banks or landlords to evict people, particularly where children's stability and upbringing were at stake, though by the early twenty-first century the case law had remained cautious. [48]

Third, land use in general was subject to a comprehensive regulatory framework. The old common laws between neighbours, of easements, covenants, nuisance, and trespass were largely eclipsed by locally and democratically determined planning laws, [49] environmental regulation, and a framework for use of agricultural resources.

The Land Registration Act 2002 replaced previous legislation governing land registration. As of 2008 [update] , the Act, together with the Land Registration Rules, [50] [51] [52] regulates the role and practice of HM Land Registry.


Magna Carta

ten Magna Carta was a document signed by King John after negotiations with his barons and their French and Scots allies at Runnymede, Surrey, England in 1215.

There they sealed the Great Charter, called in Latin Magna Carta. It established a council of 25 barons to see John keep to the clauses, including access to swift justice, parliamentary assent for taxation, scutage limitations, and protection from illegal imprisonment. [1]

Because he was forced to seal the charter, John sought approval to break it, from his spiritual overlord Pope Innocent III. Denouncing it as "not only shameful and demeaning but also illegal and unjust", the Pope agreed. The Magna Carta is still considered one of the most important documents ever written, having inspired the way we view issues of justice and liberty and influenced laws regarding such throughout the world.

The Magna Carta has influenced English law right down to the present day. It is one of the most celebrated documents in the History of England. It is recognized as a cornerstone of the idea of the liberty of citizens.

The Magna Carta contains 63 clauses written in Latin on parchment. Only three of the original clauses in Magna Carta are still law today. One defends the freedom and rights of the English Church, another confirms the liberties customs of the City of London and other towns. This clause (translated) is the main reason the Carta is still famous:

"No free man shall be seized, imprisoned, stripped of his rights or possessions, outlawed, exiled. Nor will we proceed with force against him except by the lawful judgement of his equals or by the law of the land. To no one will we sell, to no one deny or delay right or justice". [2]

This clause limits the power of rulers, and introduces the idea of lawful process and the idea of a jury. The BBC summarised the main points of the document as: [3]

  1. No one is above the law, not even the king.
  2. Everyone has a right to a fair trial.
  3. No taxation without representation.

The BBC said the Magna Carta "established a number of important principles, which have been copied around the world. It inspired the US Constitution and the Universal Declaration of Human Rights". [3]

The origin is in the medieval feudal system, in which the King's word was law. It solved, at the time, a conflict between King John and his main men: the barons and bishops. Dispute grew between the barons and bishops and King John over taxes and disputes with the Pope.

The barons chose their time to put John under pressure. John had lost a battle against the French, been excommunicated by the Pope (1209–1213), and feared civil war at home. He met the barons at Runnymede, 20 miles south-west of London, in June 1215. The negotiation was managed by John's half-brother, William Longspée, and Elias of Dereham, steward to the Archbishop of Canterbury, Stephen Langton.

The content of the Carta was designed to re-balance power between the King and his subjects, but especially between John and the barons. When King John set his seal on Magna Carta he conceded the fundamental principle that even as king he was not above the law. That meant kings would not have as much power as they did before. The Carta also laid down rules of inheritance, and that convictions required some kind of official process. It stated that people had rights not to be unlawfully imprisoned. In other words, the king is bound to rule within the law.

Thirteen original copies of the Carta were made and distributed. Only four survive today. The four copies are in The British Library, The Bodleian Library, Lincoln Castle and Salisbury Cathedral. The Magna Carta was sent out again in 1220 by Henry III. In 2009 UNESCO recognized it in its Memory of the World register. [2] The British Library brought all four copies together in February 2015, so that scholars could examine them side by side. [3]


Obejrzyj wideo: Fused - Magna Carta (Grudzień 2021).