Informacja

HMS Ouse od prawej


HMS Ouse od prawej

Tutaj widzimy niszczyciel typu River HMS Ouse od prawej, prawdopodobnie poza Dover, z klifami i nabrzeżem tylko widocznymi w tle. Pod tym kątem możemy zobaczyć, jak platforma działa była oddzielona od mostu, który znajdował się nad nim i za nim, co stanowi dużą poprawę w porównaniu z 30 węzłami, w których mostek i przednie działo dzieliły platformę.

© IWM Q 75033